Dołącz
do programu

Obowiązek informacyjny

Administratorem Twoich danych jest Telemedycyna Polska S.A.

Cenimy swoich przyszłych Klientów i dbamy o bezpieczeństwo powierzanych danych osobowych. Zobowiązujemy się szanować Twój czas i dostosowywać się do Ciebie oraz podchodzić do naszych rozmów z najwyższą kulturą i inicjować je z rozsądną częstotliwością.
Podajesz nam swoje dane dobrowolnie.
Będziemy je przetwarzać w celach marketingowych z wykorzystaniem wskazanych przez Ciebie kanałów informacyjnych, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO*), którą możesz w każdym momencie wycofać bądź zmienić wybrane kanały informacyjne. Dane będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody. Aby wycofać zgodę kliknij w poniższy link. Zgodę możesz również wycofać podczas każdej rozmowy z naszymi pracownikami.

Twoje dane będziemy przetwarzać także w celach analitycznych, po to by ulepszać nasze produkty i usługi, przez co dążyć do zwiększenia zadowolenia naszych Klientów. W tym celu możemy analizować i łączyć wszystkie dane powiązane z Tobą, którymi dysponujemy. Uznajemy, że takie przetwarzanie danych stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO*). W każdym momencie masz prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec takiego przetwarzania. Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu osiągniecia celu, nie dłużej jednak niż 10 lat lub do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu.
Odbiorcami Twoich danych będą wyłącznie podmioty, które świadczą na naszą rzecz usługi: informatyczne, prawne, doradcze i audytowe.

Informujemy, że przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeżeli będziesz chciał skorzystać ze swoich praw skontaktuj się z nami pod adresem xxxxxx@telemedycynapolska.pl. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem iod@telemedycynapolska.pl.
Telemedycyna Polska S.A.
Adres: ul. Ligocka 103, Katowice
e-mail: info@nptk.pl
tel.:32 376 14 55
* RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27.04.2016 r.