Dołącz
do programu

Przystępując do Narodowego Programu
Teleopieki Kardiologicznej:

  • za darmo otrzymasz transmiter EKG, służący do samodzielnego wykonywania i przesyłania badań za pomocą systemów telekomunikacyjnych,
  • za darmo otrzymasz komplet jednorazowych elektrod,
  • za darmo otrzymasz materiały edukacyjne w postaci Poradnika Pacjenta,
  • za darmo przeszkolimy Cię z korzystania z teleopieki kardiologicznej, byś jak najlepiej wykorzystał przysługujące Ci profity Uczestnika,
  • za darmo będziesz mógł telefonicznie konsultować swoje wyniki ze specjalistą Centrum Telemedycznego 24h, porozmawiać o dolegliwościach oraz otrzymać szybką pomoc w wezwaniu zespołu ratownictwa medycznego

Wszystko całkowicie bezpłatnie, bez limitów wykonywanych badań i konsultacji oraz bez konieczności posiadania skierowania lekarskiego!

Przez 1 miesiąc zyskujesz nieodpłatny dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań telemedycznych w zakresie zdalnej opieki kardiologicznej.

Dodatkowo Twój udział w Narodowym Programie Teleopieki Kardiologicznej może przyczynić się do zwiększenia tempa oraz poprawy efektów rekonwalescencji po przebytym incydencie sercowo naczyniowym, a komfort wynikający z możliwości nieograniczonego kontaktu ze specjalistą przyczyni się do szybszej i bardziej efektywnej rehabilitacji kardiologicznej.